Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej nr 117332L (ul. Szkolna) od km. 0+000 do km + 278,02 w Orchówku

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 109 755,81 zł Całkowita wartość inwestycji : 219 511,62 zł data podpisania...

19 września 2023

Remont drogi gminnej nr 104425L (ul. Zielona) od km. 0+000 do km + 923,31 w Susznie

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 357 217,36 zł Całkowita wartość inwestycji : 714 434,72 zł data podpisania...

19 września 2023

Droga w Orchówku gotowa

„Rozbudowa drogi gminnej nr 104447L na odcinku od km 0+000 do km 0+521 oraz budowa drogi gminnej...

19 kwietnia 2023

Budowa drogi gminnej nr 104222 l (ul. Wąwozowej) w miejscowości Różanka

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 147 641,32 zł Całkowita wartość inwestycji : 2 814 385,60 zł Okres realizacji inwestycji: 2023 – 2024 rok Zadanie obejmuje budowę drogi 104222 L wg. lokalnie założonego kilometrażu od km 0+000 do...

5 kwietnia 2023

Przebudowa drogi gminnej nr 104105l w miejscowości Krasówka

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 831 385,07 zł Całkowita wartość inwestycji : 1 662 770,14 zł Okres realizacji...

5 kwietnia 2023

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej nr 104223L od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Szuminka” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania : 291 161,00 zł Całkowita wartość inwestycji : 582 322,25zł Okres realizacji inwestycji: 2021 – 2022 Realizacja...

12 października 2021

Budowa drogi gminnej nr 104432L OD km 0+000 do km 0+950 w m. Okuninka

Fundusz Dróg Samorządowych 2020 ROK Budowa drogi gminnej nr 104432L OD km 0+000 do km 0+950 w...

25 stycznia 2021

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!

Skip to content