Zakończono realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 117332L (ul. Szkolna) od km 0+000 do km 0+278,02 w Orchówku”

12 grudnia 2023

Logo - Rządowy Fundusz Dróg

Zakończyły się prace przy remoncie drogi gminnej nr 117332L, ul. Szkolnej w Orchówku. W ramach zadania, na  278 metrowym odcinku drogi wzmocniono jej konstrukcję. Sfrezowano i wyrównano istniejącą nawierzchnię mieszanką mineralną asfaltową o gr. 2 cm oraz wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Inwestycja dofinansowana została w kwocie 109 755,81 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 313 917,53 zł.

Zdjęcie ul. Szkolna-1    Zdjęcie ul. Szkolna-2    Zdjęcie ul. Szkolna-3

Zdjęcie ul. Szkolna-4  Zdjęcie ul. Szkolna-5

 

 

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!