Aktualności – Gospodarka odpadami

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie

  Gmina Włodawa informuje, że zadanie pod nazwą „Usuwanie odpadów związanych ze zwalczaniem COVID-19 w Gminie Włodawa”,...

22 czerwca 2021

UWAGA!!!

Urząd Gminy Włodawa informuje, iż w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Różanka nastąpiła omyłka – odbiór...

22 czerwca 2021

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz letniskowych

Urząd Gminy Włodawa informuje, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostały wprowadzone wagowe limity przyjmowanych odpadów....

18 czerwca 2021

Apel – Letnicy

Apelujemy do właścicieli nieruchomości letniskowych o wystawianie odpadów wielkogabarytowych wyłącznie w dniach wyznaczonych w harmonogramie! Każdorazowe wystawianie...

22 kwietnia 2021

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!

Skip to content