Aktualności – Gospodarka odpadami

Segregacja odpadów na cmentarzach

Z uwagi na zbliżający się dzień Wszystkich Świętych oraz prowadzone w związku z tym prace porządkowe na...

12 października 2021

Zgłaszanie tonażu folii rolniczych

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Włodawa zwraca się do właścicieli gospodarstw rolnych o udzielenie informacji na...

12 października 2021

INFORMACJA o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

INFORMACJA o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na...

24 września 2021

Zmiana harmonogramu na wrzesień 2021

Urząd Gminy Włodawa informuje, iż w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dostępnym na stronie internetowej nastąpiła pomyłka. Właściwy...

14 września 2021

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie

  Gmina Włodawa informuje, że zadanie pod nazwą „Usuwanie odpadów związanych ze zwalczaniem COVID-19 w Gminie Włodawa”,...

22 czerwca 2021

UWAGA!!!

Urząd Gminy Włodawa informuje, iż w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Różanka nastąpiła omyłka – odbiór...

22 czerwca 2021

Apel – Letnicy

Apelujemy do właścicieli nieruchomości letniskowych o wystawianie odpadów wielkogabarytowych wyłącznie w dniach wyznaczonych w harmonogramie! Każdorazowe wystawianie...

22 kwietnia 2021

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!

Skip to content