Budowa drogi gminnej nr 104444 L (ul. Rumiankowej) w Susznie

16 listopada 2023

Logo - Rządowy Fundusz Dróg

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 201 493,91 zł
Całkowita wartość inwestycji : 2 002 489,85 zł
data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 14.11.2023 r.

Okres realizacji inwestycji: 2024/2025 rok

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej 104444L, zgodnie z założonym kilometrażem roboczym od km 0+000,00 (krawędź jezdni drogi wojewódzkiej 816) do km 0+644,80 (krawędź jezdni drogi gminnej nr 104229L – ul. Gościniec wraz z dwukierunkową drogą rowerową i oświetleniem ulicznym. W ramach zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą wojewódzką 816 (wykonanie nawierzchni jezdni o pełnej konstrukcji, przedłużenie istniejącego przepustu rurowego pod skrzyżowaniem ) oraz drogą gminną 104229L  (poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej) z dostosowaniem do nowo projektowanej trasy drogi gminnej nr 104444L. Wnioskowana droga zostanie zrealizowana na podstawie specustawy drogowej w ramach decyzji ZRID.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, prowadzenie działalności rolniczej i gospodarczej, funkcjonowanie w przestrzeni transportowej w zakresie mobilności między obszarami wiejskimi i ośrodkami miejskimi.

Podpisywanie umowy -01 Podpisywanie umowy -02 Podpisywanie umowy -03

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!