Budowa drogi gminnej nr 104451 L (ul. Gościnnej) w miejscowości Okuninka.

16 listopada 2023

Logo - Rządowy Fundusz Dróg

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 345 999,20 zł
Całkowita wartość inwestycji : 2 243 332,01 zł
data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 14.11.2023 r.

Okres realizacji inwestycji: 2024/2025 rok

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej 104451L, zgodnie z założonym kilometrażem roboczym od km 0+000,00 (granica pasa drogi wojewódzkiej 812)
do km 0+813  wraz z oświetleniem ulicznym. Zaprojektowano budowę drogi klasy
D o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Poprawa układu komunikacyjnego w m. Okuninka wpłynie na poprawę warunków transportowych Gminy Włodawa, wzmocnienie potencjału Regionalnego Centrum Rekreacji w Okunince, poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, turystycznej, rolniczej, wyrównywanie potencjału społeczno – gospodarczego  gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców wsi.

Podpisywanie umowy -01 Podpisywanie umowy -02 Podpisywanie umowy -03

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!