Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawy. Zbieranie pomysłów i opinii w formie ankiety potrwa do 10 września b.r.

30 sierpnia 2021

Szanowni Państwo, Mieszkanki i Mieszkańcy Miasta i Gminy Włodawa,

Ankieta ma na celu zebranie pomysłów i opinii w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego dotyczącej realizacji działań we wskazanych w niej obszarach tematycznych. Uzyskane informacje będą podstawą do tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawy. Ze wspólnej diagnozy potrzeb oraz przedstawionych pomysłów i opinii wynikną założenia współpracy na kolejne lata.

Zebranie opinii mieszkańców jest jednym z elementów prac w ramach procesu opracowania Strategii i wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy, czyli mieszkańców miasta
i gminy Włodawa, partnerów społecznych i gospodarczych, działających na obszarze obu jednostek. Końcowy kształt Strategii będzie poddany odrębnym konsultacjom społecznym. Miejski Obszar Funkcjonalny Włodawy (MOF) to partnerstwo dwóch gmin: Miasta Włodawa
i Gminy Włodawa w celu wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Konsultacje potrwają do 10 września, w formie zdalnej poprzez pobranie i wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres mailowy: [email protected] Dodatkowo istnieje możliwość pobrania dokumentu w formie pdf., wydrukowania i wypełnienia, a następnie przesłania jego skanu na ten sam adres mailowy. Ankiety można składać również w wersji papierowej bezpośrednio w UG Włodawa (sekretariat) lub UM Włodawa.

Do pobrania:

Ankieta_strategia_rozwoju_ponadlokalnego_MOF (pdf)

Ankieta_strategia_rozwoju_ponadlokalnego_MOF (doc)

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!