Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 104425L od km 0+000 do km 0+930 oraz od km 1+879,20 do km 2+285,20 w m. Suszno” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

12 maja 2021

baner - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RZĄDOWY FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 104425L  od km 0+000 do km 0+930 oraz od km 1+879,20 do km 2+285,20 w m. Suszno” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania : 856 546,00 zł
Całkowita wartość inwestycji : 1 848 390,25 zł
Okres realizacji inwestycji: 2021 – 2022
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Suszno i Gminy Włodawa. Planowana do realizacji droga stanowi połączenie drogi gminnej Nr 104358L – ul. Wspólnej – łączącej się z DW812.

Inwestycja jest realizowana w ramach specustawy drogowej. Obejmuje rozbudowę drogi gminnej
Nr 104425L na dwóch odcinkach: odcinek I od km 0+000 do km 0+930 (ul. Świerkowa) i odcinek II od km 1+879,20 do km 2+285,20 9 (ul. Ziołowa) o łącznej długości 1 336 mb.

Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z utwardzonymi poboczami oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozbudowa drogi gminnej poprzez osiągnięcie jednolitych parametrów technicznych
i użytkowych wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność transportową obszarów Gminy Włodawa.

Stan przed realizacją inwestycji:

Suszno - zdjęcia drogi przed budową Suszno - zdjęcia drogi przed budową Suszno - zdjęcia drogi przed budową

Po realizacji

Droga Suszno -06  Droga Suszno -01  Droga Suszno -02

Droga Suszno -03  Droga Suszno -04  Droga Suszno -05

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!