Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

1 czerwca 2022

Do prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włodawa wymagane jest zezwolenie. Warunki udzielenia takiego zezwolenia określone zostały w Rozdziale 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zezwolenie udzielane jest na wniosek przedsiębiorcy, do którego należy załączyć:

– zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

– potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 107,00 zł.

Zezwolenie udzielne jest w formie decyzji na czas określony, jednak nie dłuższy niż 10 lat.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!