Zawiadomienie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa – pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725L w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów od km 0+946,00 do km 3+710,00”.

26 października 2023

Zawiadomienie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa – pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725L w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów od km 0+946,00 do km 3+710,00”.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!