Zawiadomienie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Włodawa, Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa – pn.: ,,Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Rumiankowej, msc. Suszno, na działkach o nr ewid.: 173, 290/65, 284, 211/1, 212/1, 213/4, 213/6, 214/1, 289/3 w obrębie Suszno, gm. Włodawa

29 stycznia 2024

Zawiadomienie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Włodawa, Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa – pn.: ,,Budowa  rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Rumiankowej, msc. Suszno, na działkach o nr ewid.: 173, 290/65, 284, 211/1, 212/1, 213/4, 213/6, 214/1, 289/3 w obrębie Suszno, gm. Włodawa

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!