Zapraszamy do udziału w ankiecie

18 sierpnia 2022

W związku z podjęciem przez samorząd gminy Włodawa prac nad strategią rozwiązywania problemów społecznych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (na podstawie art. 41. ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zaprasza do wypełnienia formularza ankiety. Problemy społeczne w środowisku lokalnym

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!