Zapisy na węgiel

8 listopada 2022

W związku z obowiązującą ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domoweWójt Gminy Włodawa  informuje, że przystąpił do ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Włodawa, zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w ustawie.

Zgłoszenie zamiaru zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego /do pobrania w załącznikach/ należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Włodawa, Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa, lub przesłać elektronicznie na adres e-mail: [email protected] .

Informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!