Zakończono budowę infrastruktury sanitarnej nad Jeziorami Szackimi

23 grudnia 2022

 

logo

Projekt „Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź” realizowany jest w rejonie Szackim ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, wdrażanego za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Przecięcie wstęgi

20 grudnia w miejscowości Świtaź gmina Szack odbyła się konferencja podsumowująca duży projekt infrastrukturalny „Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź”, realizowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Projekt realizowany był przez Administrację Państwową Obwodu Wołyńskiego w Kowlu w partnerstwie Gminę Włodawa.

W ramach projektu zrealizowano trzy mniejsze projekty budowlane: sieć kanalizacyjną w zachodniej części Szacka, we wsiach Gajiwka, Mielniki oraz oczyszczalnię ścieków w Szacku oraz sieci kanalizacyjne i systemy oczyszczania ścieków we wsiach Świtaź i Pulmo. Budżet projektu wyniósł 6 mln 450 tys. euro, z czego 90% stanowiły środki unijne, a 10% współfinansowanie przez beneficjentów.

Podczas konferencji uczestnicy podkreślili, że inwestycja ta jest ważnym krokiem do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie zanieczyszczenia jezior Szackiego Parku Narodowego, zachowanie tożsamości przyrodniczej regionu, zwiększenia jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa jakości życia na terenach przygranicznych.

Foto relację z konferencji można obejrzeć na stronie https://shsrada.gov.ua/news/1671631559/

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!