Zakończenie konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

4 kwietnia 2024

Logo Miasta i Gminy Włodawa

W dniach od 14 lutego do 20 marca 2024 roku prowadzone były konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”, który opracowany został przez partnerstwo Miasta i Gminy Włodawa. Dokument ten wyznacza najważniejsze cele rozwojowe społeczności lokalnych na kilka najbliższych lat. Będzie też podstawą uzyskania wsparcia finansowego z budżetu UE na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

 

Projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” w wersji elektronicznej zamieszczony został na stronach internetowych Miasta Włodawa oraz Gminy Włodawa. W wersji papierowej dokument był dostępny w:

  • Urzędzie Miejskim we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 41,
  • Urzędzie Gminy we Włodawie, Al. Jana Pawła II 22.

Opinie można było składać  poprzez pobranie i wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej lub papierowej i przesłanie jej na podany w ogłoszeniu o konsultacjach adres. W takcie konsultacji społecznych zorganizowano również spotkanie konsultacyjno – warsztatowe, które odbyło się w dniu 19 marca 2024 roku w godzinach: 10:30 – 13:30 w Urzędzie Miejskim we Włodawie. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, które wysłuchały prelekcji przedstawiciela firmy opracowującej dokument, a także wzięły udział w dyskusji. Na samym spotkaniu nie zgłoszono konkretnych uwag do strategii. Zainteresowanie uczestników dotyczyło przede wszystkim uszczegółowienia i wyjaśnienia niektórych elementów strategii, w tym m.in. analizy SWOT, zasad efektywnego partnerstwa międzygminnego
i sposobów jego rozwijania. Pojawiły się też pytania dotyczące koncepcji planowanego systemu komunikacji bezemisyjnej z wykorzystaniem autobusów elektrycznych.

 

W ramach konsultacji społecznych wpłynęły cztery wypełnienie ankiety, zawierające opinie/ wnioski związane ze „Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”. Treść uwag wraz z ich oceną przedstawiono w „Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych”, które prezentujemy poniżej.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!