Zakończenie konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

5 czerwca 2024

logo konsultacji

W dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2024 roku prowadzone były konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”.

 Dokument ten określa m.in, czy realizacja założeń zawartych w projekcie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” sprzyjać będzie racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, minimalizacji powstawania i emisji zanieczyszczeń do środowiska, w jaki sposób wpłynie ona na warunki życia mieszkańców oraz powstanie ewentualnie innych zagrożeń, a także w jaki sposób wynikające z niej zmiany wpłyną na ochronę walorów i procesów przyrodniczych oraz jakie niezbędne działania należy wykonać, aby dokonać łagodzenia skutków zmian klimatu.

Projekt projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” w wersji elektronicznej zamieszczony został na stronach internetowych Miasta Włodawa oraz Gminy Włodawa. W wersji papierowej dokument był dostępny w:

  • Urzędzie Miejskim we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 41,
  • Urzędzie Gminy we Włodawie, Al. Jana Pawła II 22.

Opinie można było składać  poprzez pobranie i wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej lub papierowej i przesłanie jej na podany w ogłoszeniu o konsultacjach adres.

W ramach konsultacji społecznych wpłynęła jedna wypełnienia ankieta, zawierająca opinie/ wnioski związane z  prognozą oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”. Treść uwag wraz z ich oceną przedstawiono w „Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych”, które prezentujemy poniżej.

SPARWOZDANIE z konsultacji społecznych prognozy OOŚ Strategii MOF Włodawa

logo Włodawa

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!