Z M I A N A stawek opłat za wynajem świetlic

15 kwietnia 2021

W związku ze zmianą zarządzeń Wójta Gminy Włodawa, dotyczących regulaminu świetlic i stawek opłat za wynajem świetlic dla mieszkańców, prosimy zainteresowanych o zgłaszanie się do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Włodawa w celu dopełnia formalności.

Wynajęcie świetlic, będących własnością gminy Włodawa poprzedza złożenie wniosku do Wójta Gminy Włodawa. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie podpisana umowa najmu lokalu użytkowego. Lokal zostanie udostępniony po spisaniu protokołu przekazania lokalu. Zdanie świetlicy odbędzie się po spisaniu protokołu odbioru z określeniem zużycia wody, energii elektryczne i grzewczej. Na podstawie protokołów zostanie wystawiona faktura VAT z płatnością przelewową. Cennik znajduje się w załączeniu.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!