Wzór protokołu z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych obowiązujący w 2024 r

27 maja 2024

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym został umieszczony na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzór protokołu z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych obowiązujący w 2024 r., do pobrania pod adresem Dokumenty stosowane w 2024 r. – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Z up. Wojewody Lubelskiego
Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
/-/
Paweł Turczyn
/podpisano elektronicznie/

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!