Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym na zakup komputera stacjonarnego/laptopa lub tabletu.

13 października 2021

Gmina Włodawa informuje, iż ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PPGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Osoby uprawnione do udziału w programie to uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy:

1) zamieszkują miejscowości w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR),

2) są członkami rodzin (krewnymi w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osób, które pracowały i zamieszkiwały w miejscowości, w której niegdyś funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Program obejmuje zakup:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera 3,5 tys. zł oraz tabletu 1,5 tys. zł);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

WAŻNE: sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez Gminę Włodawa i przekazany osobom, które złożyły w terminie do gminy oświadczenie (wniosek) oraz spełniają kryteria programu.

Oświadczenia (wnioski) można pobrać w Urzędzie Gminy Włodawa (sala konferencyjna) lub ze strony internetowej Gminy Włodawa (www.gmina-wlodawa.pl)

 Oświadczenia wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 27.10.2021 do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Włodawa.

 Osobą do kontaktu jest Pani Dominika Głogowska tel. 82 5721234 wew. 28.

Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 20212022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego

Informacja o wyborze sprzętu

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!