VI nabór zgłoszeń dot. usuwania azbestu.

27 stycznia 2022

Dokumenty w gminie można składać w dniach: od 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r.

O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenie, kolejność oraz stopień pilności.

Zał. nr 1 do Uchwały (zał. nr 1 do Regulaminu- Zgłoszenie lokalizacji)

Załącznik Nr 2a. Oświadczenie o demontażu pokrycia dachowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!