STANOWISKO NR XLIV/1/2022 Rady Gminy Włodawa z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.

16 marca 2022

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr LIV/360/18 Rady Gminy Włodawa z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Włodawa (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 4560) Rada Gminy Włodawa, w imieniu mieszkańców Gminy Włodawa, wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz wyraża stanowczy protest wobec działań destabilizacji pokoju w Europie przez władze Federacji Rosyjskiej i jej Prezydenta Władimira Putina.

W obliczu działań wojennych rozpoczętych w dniu 24 lutego 2022 r., wymierzonych w suwerenność Ukrainy, wyrażamy nasze poparcie dla Narodu Ukraińskiego oraz deklarujemy wszelką pomoc, jaka leży w naszej mocy. Szczególne słowa wsparcia kierujemy do mieszkańców Szacka oraz Łucka – przyjaciół z naszych miast partnerskich. Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym i demokratycznym. Integralność jej terytorium, nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia Narodu Ukraińskiego nie mogą być w żaden sposób łamane. Społeczeństwo ukraińskie ma prawo decydować o swojej przyszłości.

Wolna i niezależna Ukraina jest polską racją stanu, a jednocześnie jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polski w demokratycznej Europie. Rzeczpospolita Polska jako jedna z pierwszych uznała niepodległość Ukrainy. Przez wiele lat Polska i jej kolejne rządy aktywnie wspierały demokratyczne i gospodarcze przemiany na Ukrainie. W pełni rozumiemy europejskie aspiracje oraz potrzebę członkostwa Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej oraz NATO.

Pragniemy by Ukraina była wolna i niepodległa! Jesteśmy z Wami i udzielimy Wam niezbędnej pomocy!

 1. Błaszczuk Zbigniew
 2. Budzyński Adam
 3. Kinach Magdalena
 4. Klimkowicz Grzegorz
 5. Korneluk Janusz
 6. Kozakiewicz Małgorzata
 7. Lejnert Dariusz
 8. Linkowska Dorota
 9. Makarewicz Dariusz
 10. Romaniuk Krystyna
 11. Wysocki Bogdan
 12. Wajda Wioletta
 13. Zalewski Artur.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!