Spotkanie Wójta Dariusza Semeniuka z Sołtysami

27 lutego 2024

Jak co roku odbyło się spotkanie Wójta Dariusza Semeniuka z Sołtysami Gminy Włodawa. Omówiono sprawy bieżące, inwestycje oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców. Wójt podziękował Sołtysom za współpracę i zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań w poszczególnych miejscowościach i przedstawienia planów inwestycji w sołectwach na 2024r. i kolejne lata.

Zdjęcie pokazuje spotkanie Wójta Gminy Włodawa wraz z kierownikami referatów na spotkaniu z Sołtysami z Gminy Włodawa. W najbardziej oddalonym punkcie stoi Wójt, po prawej stronie siedzą kierownicy referatów wraz z sołtysami, a po lewej stronie sami sołtysi.   Zdjęcie pokazuje spotkanie Wójta Gminy Włodawa wraz z kierownikami referatów na spotkaniu z Sołtysami z Gminy Włodawa. W najbardziej oddalonym punkcie stoi Wójt, po prawej stronie siedzą kierownicy referatów wraz z sołtysami, a po lewej stronie sami sołtysi.

Zdjęcie pokazuje spotkanie Wójta Gminy Włodawa wraz z kierownikami referatów na spotkaniu z Sołtysami z Gminy Włodawa. W najbardziej oddalonym punkcie stoi Wójt, po prawej stronie siedzą kierownicy referatów wraz z sołtysami, a po lewej stronie sami sołtysi.   Zdjęcie pokazuje spotkanie Wójta Gminy Włodawa wraz z kierownikami referatów na spotkaniu z Sołtysami z Gminy Włodawa. W najbardziej oddalonym punkcie stoi Wójt, po prawej stronie siedzą kierownicy referatów wraz z sołtysami, a po lewej stronie sami sołtysi.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!