Spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

12 marca 2024

logo konsultacji

W dniu 19 marca 2024 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Włodawie odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”. Dokument obejmuje obszar dwóch gmin: Miasto Włodawa i Gminę Włodawa, a w części merytorycznej określa główne kierunki przyszłych działań samorządów lokalnych w zakresie inwestycyjnym. Dysponowanie tego typu strategią jest też warunkiem niezbędnym do ubiegania się o środki finansowe z budżetu UE.

Spotkanie będzie miało formę bezpośrednich konsultacji. Będą na nim obecni przedstawiciele firmy opracowującej dokument. W jego ramach będzie można przedstawić swoje uwagi bezpośrednio autorom opracowania, podyskutować na temat planowanych kierunków działań, a także oczekiwanych efektów gospodarczo – społecznych strategii. Możliwe będzie również osobiste złożenie ankiety konsultacyjnej.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Włodawa, a także przedstawicieli działających tam podmiotów i instytucji. Spotkanie planowane jest do godziny 13:00, jednak w przypadku dużego zainteresowania może zostać przedłużone o czas niezbędny do zebrania kompletu opinii.

logo projektu

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!