„Rozbudowa drogi gminnej nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km 1+702,82, rozbudowa drogi gminnej nr 104159L na odcinku od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odcinku od km 0+000 do km 0+494,11 w miejscowości Stawki”

18 marca 2022

baner - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 731 302,06 zł
Całkowita wartość inwestycji : 8 121 016,37 zł
Okres realizacji inwestycji: 2022 – 2023 rok


Zadanie obejmuje rozbudowę drogi nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km 1+702,82 oraz rozbudowę drogi gminnej nr 104159L na odcinku od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odcinku od km 0+000 do km 0+494,11 w miejscowości Stawki. W ramach zadania nastąpi budowa włączenia drogi gminnej 117331L oraz drogi lokalizowanej na dz. 552 do drogi wojewódzkiej 816 oraz budowa oświetlenia ulicznego. Łączna długość dróg objętych inwestycją wynosi 2 606 mb. Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie układu komunikacyjnego w miejscowości Stawki, w tym dostosowanie go do potrzeb transportu rolniczego, ciężarowego i osobowego. Obecnie jezdnia na drogach gminnych wykazuje duży stopień deformacji, brak poboczy, prawidłowego odwodnienia, oświetlenia oraz barier ochronnych na skarpach. Budowa drogi gminnej poprzez osiągnięcie jednolitych parametrów technicznych i użytkowych wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność transportową obszarów Gminy Włodawa.

Realizacja inwestycji wpłynie również na poprawę życia mieszkańców, prowadzenie działalności rolniczej i gospodarczej, funkcjonowanie w przestrzeni transportowej w zakresie mobilności między obszarami wiejskimi i ośrodkami miejskimi, oraz przeciwdziała wykluczeniu transportowemu wsi.

Droga Stawki -01   Droga Stawki -02   Droga Stawki -03

Droga Stawki -04

Zakończono największą tegoroczną inwestycję drogową w Gminie Włodawa.

 

W gminie Włodawa zakończyła się właśnie największa drogowa inwestycja w tym roku. Mieszkańcy Stawek mogą się cieszyć z blisko 3 kilometrowego odcinka rozbudowanych dróg łączących się z drogą wojewódzką 816 i prowadzącego do miejscowości Różanka oraz nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Inwestycja kosztowała 8 121 016, 37 zł i w kwocie 2 731 302,06 zł została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Życzymy wszystkim dobrego podróżowania !!!

Droga Stawki  Droga Stawki  Droga Stawki

Droga Stawki  Droga Stawki  Droga Stawki

Droga Stawki  Droga Stawki

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!