„Rozbudowa drogi gminnej nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km 1+702,82, rozbudowa drogi gminnej nr 104159L na odcinku od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odcinku od km 0+000 do km 0+494,11 w miejscowości Stawki”

18 marca 2022

baner - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 731 302,06 zł
Całkowita wartość inwestycji : 8 121 016,37 zł
Okres realizacji inwestycji: 2022 – 2023 rok


Zadanie obejmuje rozbudowę drogi nr 117331L na odcinku od km 0+000 do km 1+702,82 oraz rozbudowę drogi gminnej nr 104159L na odcinku od km 0+000 do km 0+409,46 oraz na dz. nr 552 na odcinku od km 0+000 do km 0+494,11 w miejscowości Stawki. W ramach zadania nastąpi budowa włączenia drogi gminnej 117331L oraz drogi lokalizowanej na dz. 552 do drogi wojewódzkiej 816 oraz budowa oświetlenia ulicznego. Łączna długość dróg objętych inwestycją wynosi 2 606 mb. Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie układu komunikacyjnego w miejscowości Stawki, w tym dostosowanie go do potrzeb transportu rolniczego, ciężarowego i osobowego. Obecnie jezdnia na drogach gminnych wykazuje duży stopień deformacji, brak poboczy, prawidłowego odwodnienia, oświetlenia oraz barier ochronnych na skarpach. Budowa drogi gminnej poprzez osiągnięcie jednolitych parametrów technicznych i użytkowych wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność transportową obszarów Gminy Włodawa.

Realizacja inwestycji wpłynie również na poprawę życia mieszkańców, prowadzenie działalności rolniczej i gospodarczej, funkcjonowanie w przestrzeni transportowej w zakresie mobilności między obszarami wiejskimi i ośrodkami miejskimi, oraz przeciwdziała wykluczeniu transportowemu wsi.

Droga Stawki -01   Droga Stawki -02   Droga Stawki -03

Droga Stawki -04

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!

Skip to content