„Rozbudowa drogi gminnej nr 104447L na odcinku od km 0+000 do km 0+521 oraz budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+282,50 (łącznikowej: DG 104447L – ul. O. Tomasza – DG 117332L- ul. J. Dąbrowskiego) w miejscowości Orchówek – Etap II”

18 marca 2022

 

baner - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 028 808,70 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 414 007,09 zł
Okres realizacji inwestycji: 2022 rok


Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 104447L w m. Orchówek na odcinku od km 0+000 do km 0+521 oraz budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+282,50 (łącznikowej: DG 104447 L – ul. O. Tomasza – DG 117332L – ul. J. Dąbrowskiego)
w miejscowości Orchówek – Etap II – według założonego lokalnie kilometrażu drogi wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej, budową chodników i budową oświetlenia ulicznego. W 2021 roku ze środków FDS wykonano rozbudowę  drogi gminnej nr 104447L – ul. Kolejowej na odcinku 545 mb. Inwestycja stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2021 r., mających na celu uporządkowanie i wzmocnieniu układu komunikacyjnego na terenie miejscowości Orchówek. Inwestycja realizowana ze specustawy drogowej w ramach decyzji ZRID.

Realizacja inwestycji wpłynie również na poprawę życia mieszkańców, prowadzenie działalności rolniczej i gospodarczej, funkcjonowanie w przestrzeni transportowej w zakresie mobilności między obszarami wiejskimi i ośrodkami miejskimi, oraz przeciwdziała wykluczeniu transportowemu wsi.

Droga Orchówek -01    Droga Orchówek -02    Droga Orchówek -03

Droga Orchówek -04    Droga Orchówek -05    Droga Orchówek -06

Droga Orchówek -07    Droga Orchówek -08

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!