Remont drogi gminnej nr 117332L (ul. Szkolna) od km. 0+000 do km 0 + 278,02 w Orchówku

19 września 2023

Logo - Rządowy Fundusz Dróg

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 109 755,81 zł
Całkowita wartość inwestycji : 219 511,62 zł
data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 13.09.2023 r.

Okres realizacji inwestycji: 2023 rok

 

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 117332L  (ul. Szkolna)  od km. 0+000 do km + 278,02 w Orchówku. W ramach robót przewidziano remont nawierzchni: frezowanie korekcyjne, oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralną asfaltową w gr. 2 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm , regulację pionową wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

 

06.10.2023 r.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na remont drogi gminnej nr 117332L  (ul. Szkolna)  od km. 0+000 do km + 278,02 w Orchówku, podajemy aktualną wartość inwestycji, która kształtuje się następująco:

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 109 755,81 zł
Całkowita wartość inwestycji : 313 917,53 zł
data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 13.09.2023 r.
Okres realizacji inwestycji: 2023 rok

Roboty remontowe na ul. Szkolonej zostaną zrealizowane przez firmę FEDRO sp. z.o.o. z/s
w Osiecku, ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!