Przebudowa drogi gminnej nr 104105l w miejscowości Krasówka

5 kwietnia 2023

Logo - Rządowy Fundusz Dróg

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 831 385,07 zł
Całkowita wartość inwestycji : 1 662 770,14 zł
Okres realizacji inwestycji: 2023 rok

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 104105L w m. Krasówka na 926,39 mb

W ramach przebudowy zaplanowano poszerzenie jezdni na łuku na odcinku od km 0+000 do km 0 + 108,12, wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku objętym opracowaniem, wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych. Przebudowa ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi.

Przebudowa drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz warunków transportowych osób korzystających z drogi gminnej.

Realizacja inwestycji wpłynie również na poprawę życia mieszkańców, prowadzenie działalności rolniczej i gospodarczej, funkcjonowanie w przestrzeni transportowej w zakresie mobilności między obszarami wiejskimi i ośrodkami miejskimi, oraz przeciwdziała wykluczeniu transportowemu wsi.

droga Krasówka  droga Krasówka 

droga Krasówka  droga Krasówka  droga Krasówka

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!