Ogłoszenie w sprawie odpadów

27 kwietnia 2023

Urząd Gminy Włodawa informuje wszystkich właścicieli nieruchomości letniskowych oraz innych użytkowników terenów rekreacyjnych, że w chwili obecnej trwają prace porządkowe Okuninki, mające na celu przygotowanie miejscowości przed nadchodzącym weekendem majowym.

W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie i jednocześnie zakazujemy podrzucania śmieci w miejsca do tego nieprzeznaczone. Należy również pamiętać, iż kosze uliczne nie służą do składowania worków z opadami, czy odpadów budowlanych.

Przypominamy, iż odbiory odpadów segregowanych następują sprzed każdej posesji. Najbliższy termin wynikający z harmonogramu wyznaczony jest na dzień 4 maja 2023r.

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o naszej kulturze. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko od Gminy Włodawa, ale również od wszystkich użytkowników.

 

Urząd Gminy Włodawa

 

 

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!