Ogłoszenie

5 lipca 2023

Wójt Gminy Włodawa informuje, że od dnia 04.07.2023r.  na terenie Gminy Włodawa (w obrębach Okuninka, Orchówek, Wołczyny) będą wykonywane terenowe prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Prace terenowe wykonywane będą w ramach realizacji zadania pt. ,,Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisko (w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania SOOŚ) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie 4 gmin (Stary Brus, Hanna, Wyryki i Włodawa) powiatu włodawskiego”.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Włodawa. Termin wyłożenia zostanie podany w terminie późniejszym.

/Wójt Gminy Włodawa/

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!