Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa z dnia 8.01.2024 r. w sprawie zakończania postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz CREATE MT. Sp. z o.o., ul. Lubelska 56A, 21-100 Lubartów, dla inwestycji pn.: ,,Budowa 25 budynków rekreacji indywidualnej na działce oznaczonej we wstępnym projekcie podziału numerem 449/19 wydzielanej z działki o nr ewid. 449/13 w obrębie Okunina, gm. Włodawa”.

8 stycznia 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa z dnia 8.01.2024 r. w sprawie zakończania postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz CREATE MT. Sp. z o.o., ul. Lubelska 56A, 21-100 Lubartów, dla inwestycji pn.: ,,Budowa 25 budynków rekreacji indywidualnej na działce oznaczonej we wstępnym projekcie podziału numerem 449/19 wydzielanej z działki o nr ewid. 449/13 w obrębie Okunina, gm. Włodawa”.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!