Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kv i nN 0,4kv w miejscowości Sobibór ‘’ t.j. budowy linii kablowej SN 15kV, budowie linii kablowej Nn 0,4kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie szafy kablowej, budowie przyłącza kablowego Nn 0,4Kv, budowie złącza licznikowego na dz. nr 3, 4/1,4/2,520, 6,31/395, 5 w msc. Sobibór.

15 marca 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kv i nN 0,4kv w miejscowości Sobibór ‘’ t.j. budowy linii kablowej SN 15kV, budowie linii kablowej Nn 0,4kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie szafy kablowej, budowie przyłącza kablowego Nn 0,4Kv, budowie złącza licznikowego na dz. nr 3, 4/1,4/2,520, 6,31/395, 5 w msc. Sobibór.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!