Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu w zakresie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie strychu na budynku klasztoru, (budowa ścianek działowych, wstawienie okien dachowych), remoncie elewacji Kościoła (wymianie okien, drzwi, docieplenie stropu), budowie toalety, oraz zagospodarowaniu terenu przy Kościele – utwardzenie placu oraz budowie dwóch wiat na działkach o nr ew. 694 i 704 położonych w Orchówku, gm. Włodawa w zakresie zmiany załącznika graficznego do decyzji.

26 stycznia 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu w zakresie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie strychu na budynku klasztoru, (budowa ścianek działowych, wstawienie okien dachowych), remoncie elewacji Kościoła (wymianie okien, drzwi, docieplenie stropu), budowie toalety, oraz zagospodarowaniu terenu przy Kościele – utwardzenie placu oraz budowie dwóch wiat na działkach o nr ew. 694 i 704 położonych w Orchówku, gm. Włodawa w zakresie zmiany załącznika graficznego do decyzji.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!