Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczący budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowej nn oraz przyłączy kablowych zasilanych stacją transformatorową Okuninka 3 – na dz. nr ew. 203/11, 224, 243/1, 243/4, 243/6, 243/2, 243/3, 243/7, 243/8,243/14, 243/13, 243/9, 243/10, 243/12, 243/11 – obręb Okuninka.

24 września 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczący budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowej nn oraz przyłączy kablowych zasilanych stacją transformatorową Okuninka 3 – na dz. nr ew. 203/11, 224, 243/1, 243/4, 243/6, 243/2, 243/3, 243/7, 243/8,243/14, 243/13, 243/9, 243/10, 243/12, 243/11 – obręb Okuninka.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!