Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa dot. wszczęcia postępowania administracyjnego znak: GP.6733.4.2023.GI w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4kV w miejscowości Sobibór” – realizowanej na działkach o nr ewid.: 31/395, 6, 3, 4/5, 4/2, 4/1 w obrębie Sobibór, gm. Włodawa

28 sierpnia 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa dot. wszczęcia postępowania administracyjnego znak: GP.6733.4.2023.GI w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4kV w miejscowości Sobibór” – realizowanej na działkach o nr ewid.: 31/395, 6, 3, 4/5, 4/2, 4/1 w obrębie Sobibór, gm. Włodawa

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!