Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa dot. wszczęcia postępowania administracyjnego znak: GP.6733.3.2023.GI w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Przebudowa słupa SN 15 kV nr 19 i nr 27 na działkach o nr ewid. 461 i 464/17 w obrębie Suszno, gm. Włodawa”.

30 sierpnia 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodawa dot. wszczęcia postępowania administracyjnego znak: GP.6733.3.2023.GI w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Przebudowa słupa SN 15 kV nr 19 i nr 27 na działkach o nr ewid. 461 i 464/17 w obrębie Suszno, gm. Włodawa”.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!