Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 104234L w miejscowości Luta

11 października 2023

Tablica Luta - przebudowa drogi gminnej nr 104234L

Opis inwestycji: Zakres inwestycji dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 104234L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+814,30 (814,30 mb) w miejscowości Luta na terenie Gminy Włodawa. Przebudowa drogi gminnej zakłada:

  • Wykonanie prac pomiarowych w celu wyznaczenia trasy oraz zarysu projektowanej infrastruktury drogowej,
  • Rozbiórkę (lokalnie) istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej na głębokość umożliwiającą wykonanie pełnej konstrukcji jezdni.
  • Wykonanie korytowania pod konstrukcje: jezdni oraz zjazdów.- Ustawienie obustronnych oporników betonowych 12x25x100 w ławie betonowej z betonu C8/10 z oporem. – Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na odcinku od km 0+000,00 do km 0+814,30 – Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowym AC16W o grubości 5cm. – Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm.
  • Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych.
  • Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców Luty. Poprawa warunków technicznych drogi zapewni spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowników drogi, nośności i stateczności konstrukcji oraz odpowiednie warunki użytkowe dotyczące płynności ruchu. Poprawie ulegną także warunki bezpieczeństwa związane z możliwością dojazdu służb ratowniczych (pogotowie, straż pożarna, policja), zniwelowane zostaną codzienne trudności komunikacyjne mieszkańców. Podsumowując przebudowa drogi wpłynie na rozwój obszarów wiejskich, poprawi standard życia mieszkańców, zwiększy ich bezpieczeństwo i rozwój przedsiębiorczości poprzez zdobycie konkurencyjnej pozycji w regionie. Dodatkowo poprawi się wygląd estetyczny obszaru.

 

Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

2 000 000,00 zł
Całkowita wartość: 2 300 000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-07-15

 

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego  https://www.bgk.pl/polski-lad/

 

2024.04.30

25 kwietnia br. Wójt Gminy Włodawa Dariusz Semeniuk wraz ze Skarbnikiem Gminy Katarzyną Błyskosz podpisali umowę z wykonawcą robót Firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, na przebudowę drogi gminnej nr 104234 L w Lucie.

Są to kolejne umowy na inwestycje, które Gmina Włodawa realizuje dzięki współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego inwestycja będzie realizowana i finansowana w następujący sposób:

Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1 622 658,32 zł
Całkowita wartość: 1 708 061,39 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 25.10.2024 r.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!