Nazwa inwestycji: Budowa dróg gminnych w miejscowości Suszno, Szuminka i Różanka na terenie Gminy Włodawa.

11 października 2023

Opis inwestycji: Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w największych miejscowościach gminnych, tj. w miejscowości Suszno ( ul. Makowa, ul. Miętowa, ul. Jaśminowa, ul. Imbirowa, ul. Maciejki – o łącznej długości ok. 1513 mb) w miejscowości Szuminka (na działce nr 116,146,156) o łącznej długości ok. 300 mb oraz w miejscowości Różanka (ul. Kresowej, ul. Św. Antoniego, ul. Nad Bugiem oraz na działce 1642, 521 i 1693 – o łącznej długości ok. 1295 mb). Łączna długość projektowanych dróg wynosi ok. 3 108 mb. Długość dróg określono szacunkowo, ostateczna długość zostanie ustalona w projekcie budowlanym – dopuszcza się odchylenie długości o ±10% od podanej wartości. Obecnie

nawierzchnię projektowanych dróg stanowi ubita ziemia, żużel, gruz, szuter. Roboty obejmują wykonanie warstw konstrukcyjnych dróg i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych lub kostki brukowej betonowej, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych, poboczy, organizacji ruchu i innych niezbędnych robót budowlanych (w tym przebudowę kolidujących sieci) wynikających z dokumentacji projektowej. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich Gminy Włodawa. Poprawa warunków technicznych projektowanych dróg zapewni spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowników drogi, nośności i stateczności konstrukcji oraz odpowiednie warunki użytkowe dotyczące płynności ruchu.

Poprawie ulegną także warunki bezpieczeństwa związane z możliwością dojazdu służb ratowniczych (pogotowie, straż pożarna, policja), zniwelowane zostaną codzienne trudności komunikacyjne mieszkańców. Inwestycja wpłynie na usprawnienie transportu zbiorowego oraz zadań realizowanych przez państwo, stanowiących kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli poprzez zwiększenie dostępności transportowej obszarów wiejskich. Podsumowując budowa dróg jest kluczowa dla harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich, poprawi standard życia mieszkańców, zwiększy ich bezpieczeństwo i rozwój przedsiębiorczości poprzez zdobycie konkurencyjnej pozycji w regionie.

Dodatkowo poprawi się wygląd estetyczny obszaru.

 

Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

8 000 000,00 zł
Całkowita wartość: 1 000 000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-11 – 30

 

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego  https://www.bgk.pl/polski-lad/

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!