Nad Jeziorem Białym w Okunince została udostępniona nowa samoobsługowa toaleta publiczna.

22 grudnia 2021

logo

toaleta

W Okunince nad Jeziorem Białym została udostępniona samoobsługowa ogólnodostępna dwustanowiskowa toaleta publiczna.

Zakup został zrealizowany w ramach projektu transgranicznego  „Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad Jeziorem Świtaź” i sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Całkowity koszt toalety wyniósł 120 540,00 zł, w tym w kwocie 106 306,93 zł został sfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
.

Ustawienie toalety w obszarze jeziora ma  na celu poprawę sytuacji sanitarnej w obszarze Jeziora Białego, standardu usług turystycznych oraz walorów przestrzeni publicznej jako obszaru przyjaznego turystom i mieszkańcom gminy.

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!