Konsultacje społeczne studium planistyczno – prognostycznego dla Projektu pn. Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa

15 września 2021

Szanowni Mieszkańcy

Przekazuję do konsultacji społecznych studium planistyczno – prognostyczne dla Projektu pn. Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa.

Studium planistyczno – prognostyczne realizuje Firma Databout sp. z o.o. z Warszawy na zlecenie Województwa Lubelskiego.

Mieszkańcy chcący wziąć udział w konsultacjach proszeni są o zapoznanie się z materiałami prezentującymi projekt a następnie wypełnienie ankiety w formie online bądź w stacjonarnie w formie papierowej.

Ankieta przygotowana jest w sposób umożliwiający łatwe uzupełnienie, nawet przez osoby z niewielkim doświadczeniem w pracy z komputerem, tym samym nie wymaga od osoby udzielającej odpowiedzi specjalistycznych narzędzi – jedynie przeglądarki internetowej. Ankiety on-line można wypełniać na komputerach stacjonarnych i laptopach, a także na urządzeniach mobilnych.

Wynikiem konsultacji będą m.in.: uwzględnienie potrzeb mieszkańców i interesariuszy w przygotowywanym studium, wykrycie i uwzględnienie przeszkód w realizacji, zebranie informacji do innych analiz oraz poznanie i uwzględnienie opinii o zaprezentowanym materiale dotyczącym Projektu.

Konsultacje będą prowadzone 10 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej gminy – tj. do dnia 25 września 2021 r.

Link do wypełnienia ankiety w formie online:

https://forms.gle/VWCKy6MGvG2HeLXT6

Link do materiałów:

https://drive.google.com/drive/folders/1oT6dcj6pdz4QC1MZ0IiUmI-FvIfCsR5o?usp=sharing

Zachęcam do aktywnego udziału

Wójt Gminy Włodawa

Dariusz Semeniuk

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!