Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

18 kwietnia 2024

Logo Miasta i Gminy Włodawa

Gmina Miejska Włodawa, działając wspólnie z Gminą Włodawa, spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu  „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”. Dokument ten określa m.in, czy realizacja założeń zawartych w projekcie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” sprzyjać będzie racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, minimalizacji powstawania i emisji zanieczyszczeń do środowiska, w jaki sposób wpłynie ona na warunki życia mieszkańców oraz powstanie ewentualnie innych zagrożeń, a także w jaki sposób wynikające z niej zmiany wpłyną na ochronę walorów i procesów przyrodniczych oraz jakie niezbędne działania należy wykonać, aby dokonać łagodzenia skutków zmian klimatu. Podstawą prawną projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” są normy zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 46 wskazanej ustawy, projekt strategii rozwoju ponadlokalnego wymaga przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” jest dostępny poniżej wraz z formularzem zgłaszania uwag. Uwagi lub wnioski do „Prognozy…” należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 17.04.2024 r. do 17.05.2022 r. w jednej z poniżej wybranych form:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości „uwagi do Prognozy”, na adres e-mail: [email protected]
  • osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 w pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu,
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41

Będziemy zobowiązani za niezawodne uczestnictwo w konsultacjach społecznych.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 50.2024-s

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

KONSULTACJE – formularz uwag

logo konsultacji

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!