Konsultacje społeczne projektu budowy dróg gminnych i wewnętrznych w m. Stawki

30 marca 2021

Z uwagi na obowiązujące obecnie ograniczenia, związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z zakazem organizowania zgromadzeń, zebrań, spotkań oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo w zastępstwie bezpośrednich konsultacji społecznych, zapraszam Mieszkańców na elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych i wewnętrznych w m. Stawki”.

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w terminie do dnia: 15.04.2021 r. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną lub faksem na jeden z adresów:
Pracownia Projektowa Drokar
Karbowski Przemysław
ul. Mieszka I 36
21-100 Lubartów
e-mail: [email protected]
lub
Gmina Włodawa
Al. Jana Pawła II – 22
22-200 Włodawa
Tel.825721234 wew. 19
e-mail: [email protected]

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane,
a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym
i finansowym – zostaną uwzględnione.

Każda przesłana wiadomość powinna zawierać informacje, której działki dotyczą uwagi lub wnioski, być podpisana przez właściciela działki lub osobę upoważnioną oraz zawierać dane umożliwiające późniejszy, ewentualny kontakt. Wiadomości anonimowe i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dalsze przekazywanie informacji o konsultacjach sąsiadom, mieszkańcom
i znanym Państwu właścicielom działek położonych w obrębie projektowanej inwestycji celem dotarcia do jak najliczniejszej grupy osób zainteresowanych. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na lokalizację zjazdów.

Zapraszamy do aktywnego udziału w niniejszych konsultacjach.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!