Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Włodawa

5 czerwca 2018

Urząd gminy informuje, że w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz.u. ue.l. 119 z 04.05.2016) informacje o danych osobowych przetwarzanych przez urząd nie będą udzielane telefonicznie.

ZGODNIE Z ART. 4 RODO: DANE OSOBOWE oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pan Łukasz Kalinowski. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących w związku z przetwarzaniem Pani/Panu praw.
Dane kontaktowe:
◦ e-mail: lukasz.kalinow[email protected];
◦ lub pisemnie na adres Administratora danych: Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa.

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Włodawa

Klauzula do monitoringu UG

Klauzula monitoring Jez.Białe

Klauzula informacyjna ewidencja ludności, PESEL

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!

Skip to content