Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Włodawa

2 marca 2022

Urząd gminy informuje, że w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz.u. ue.l. 119 z 04.05.2016) informacje o danych osobowych przetwarzanych przez urząd nie będą udzielane telefonicznie.

ZGODNIE Z ART. 4 RODO: DANE OSOBOWE oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pan Łukasz Kalinowski. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących w związku z przetwarzaniem Pani/Panu praw.
Dane kontaktowe:
◦ e-mail: [email protected];
◦ lub pisemnie na adres Administratora danych: Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!