x

Informujemy, że Urząd Gminy Włodawa jest zamknięty

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej nr 104223L od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Szuminka” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

23 sierpnia 2021

baner - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej nr 104223L od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Szuminka” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania : 300 626,00 zł
Całkowita wartość inwestycji : 601 250,00 zł
Okres realizacji inwestycji: 2021 rok
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Szuminka i Gminy Włodawa. Planowana do realizacji droga stanowi połączenie drogi gminnej Nr 104223L z drogą wojewódzką  816.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej  nr 104223L od km. 0+000 do km 0+700
w miejscowości Szuminka według założonego lokalnie kilometrażu drogi. Zakres projektu obejmuje odcinek drogi o długości 700 mb  od włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej 816 przez wieś Szuminka.  Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr 104223L w m. Szuminka obejmuje: roboty przygotowawcze, wykonanie na odcinku 382,10 warstwy odcinającej z piasku, warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 , warstwy górnej podbudowy
z kruszywa 0/31,5  oraz wykonanie na odcinku 700 mb warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej 4 cm (AC16W) i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej 4 cm (AC11S). W ramach robót zaplanowano również obustronne pobocze gr. 15 cm z kruszywa 0/31,5
o szerokości 0,75 cm, wykonanie oznakowania pionowego, montaż progu zwalniającego..

Budowa drogi gminnej poprzez osiągnięcie jednolitych parametrów technicznych
i użytkowych wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność transportową obszarów Gminy Włodawa.

Ponadto budowa drogi wpłynie na poprawę życia mieszkańców, prowadzenie działalności rolniczej i gospodarczej, funkcjonowanie w przestrzeni transportowej w zakresie mobilności między obszarami wiejskimi i ośrodkami miejskimi, oraz przeciwdziała wykluczeniu transportowemu wsi.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!

Skip to content