Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej nr 104223L od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Szuminka” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

12 października 2021

baner - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania : 291 161,00 zł

Całkowita wartość inwestycji : 582 322,25zł

Okres realizacji inwestycji: 2021 – 2022

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Szuminka i Gminy Włodawa. Planowana do realizacji droga stanowi połączenie drogi gminnej nr104223L z DW812.

Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z utwardzonymi poboczami. Rozbudowa drogi gminnej poprzez osiągnięcie jednolitych parametrów technicznych i użytkowych wpłynie
na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność transportową obszarów Gminy Włodawa.

Tablica informacyjna- Szuminka    Droga przed realizacja-1    Droga przed realizacja-2

Po realizacji

Droga Szuminka -03  Droga Szuminka -01  Droga Szuminka -04

Droga Szuminka -05  Droga Szuminka -02  Droga Szuminka -02

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!