Informacje o sezonie kąpieliskowym w 2022 roku.

20 czerwca 2022

Podczas tegorocznego sezonu nad Jeziorem Białym w Okunince będą funkcjonowały cztery ogólnodostępne kąpieliska. Rada Gminy Włodawa w dniu 25 marca 2022 roku podjęła uchwałę nr XLV/312/2022 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Włodawa oraz określenia sezonu kąpielowego, w której ustalono następujące kąpieliska:

  • Kąpielisko nr 1 w Okunince nad Jeziorem Białym – wewnątrz wykonanego pomostu pływającego cumowniczego, w północno-wschodniej części Jeziora Białego. Wymiary 70,0 m wzdłuż linii brzegowej i 47,0 m w głąb jeziora od linii brzegowej.
  • Kąpielisko nr 2 w Okunince nad Jeziorem Białym – wschodni brzeg jeziora, wzdłuż ogólnodostępnej plaży na wysokości działek nr 459, 461, 462 oraz wzdłuż działki nr 496 o wymiarach 140,0 m wzdłuż linii brzegowej i 40,0 m w głąb jeziora od linii brzegowej.
  • Kąpielisko nr 3 w Okunince nad Jeziorem Białym – wschodni brzeg jeziora, wzdłuż ogólnodostępnej plaży (dz. nr 465) na wysokości działek nr 464, 465, 466 oraz wzdłuż działki nr 496 o wymiarach 80,0 m wzdłuż linii brzegowej i 50,0 m w głąb jeziora od linii brzegowej.
  • Kąpielisko ASTUR w Okunince nad Jeziorem Białym – usytuowane przy Ośrodku Astur-Okuninka XII-6, w zachodniej części Jeziora Białego. Wymiary 28,00m wzdłuż linii brzegowej i 29,00 m w głąb jeziora w obrębie istniejących pomostów na wysokości działek nr 493/2 i 495.

Woda w kąpieliskach będzie badana w terminach: 06.07.2022r., 27.07.2022r., 17.08.2022r.

Sezon kąpielowy na terenie Gminy Włodawa w 2022 roku ustala się dla poszczególnych kąpielisk na okres:

  • Kąpielisko nr 1-3 w Okunince nad Jeziorem Białym od 25 czerwca 2022 roku do
    31 sierpnia 2022 roku.
  • Kąpielisko ASTUR w Okunince nad Jeziorem Białym od 01 lipca 2022 roku do
    31 sierpnia 2022 roku.

Nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwać ratownicy wodni ze Stowarzyszenia Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Chełmie.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!