Informacja w sprawie nowopowstałych obwodach głosowania w Szumince i Stawkach

21 września 2023

Informujemy, że Postanowieniem nr 33/2023 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Włodawa na stałe obwody głosowania na terenie Gminy Włodawa utworzone zostały 2 nowe obwody głosowania i tym samym 2 nowe siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Podział na obwody głosowania jest stały i obowiązuje we wszystkich wyborach i referendach, do których zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu wyborczego, czyli w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych i referendach.

Dzieli się stały obwód głosowania nr 2 poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Szuminka.

Tworzy się stały obwód głosowania nr 11 z granicami obwodu głosowania: miejscowość Szuminka oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w świetlicy wiejskiej w Szumince 36 A.

Dzieli się stały obwód głosowania nr 4, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Stawki.

Tworzy się stały obwód głosowania nr 10 z granicami obwodu głosowania:  miejscowość Stawki oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w świetlicy wiejskiej w Stawkach 19A.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!