Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz letniskowych

18 czerwca 2021

Urząd Gminy Włodawa informuje, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostały wprowadzone wagowe limity przyjmowanych odpadów.

Limity dotyczą odpadów wielkogabarytowych, rozbiórkowych i budowlanych oraz zużytych opon. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz letniskowych korzystający z PSZOK, mogą oddać w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 300 kg w/w odpadów łącznie / nieruchomość / rok.

Po przekroczeniu 300 kg odpady również będą przyjęte, jednak za dodatkową opłatą 1zł za każdy kg odpadów ponadlimitowych.

Przypominamy, iż PSZOK znajduje się w miejscowości Różanka ul. Błękitna 17. Czynny jest w każdy czwartek w godzinach 13:00 – 19:00.

/ – / Wójt Gminy Włodawa

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!