Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Włodawa

4 lipca 2024

W związku z zakończeniem kadencji sołtysów i Rad Sołeckich, Rada Gminy Włodawa podjęła uchwałę o zarządzeniu wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej w na terenie Gminy Włodawa na kolejną kadencję. Zgodnie ze statutem sołectw Wójt Gminy Włodawa w zarządzeniu z dnia 2 lipca 2024r. określił termin, miejsce oraz porządek zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach. Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach i wyborach sołtysów i rad sołeckich na kolejną 5 letnią kadencję.

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Włodawa

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!