Gazyfikacja Gminy Włodawa

15 stycznia 2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Informujmy, że Gmina Włodawa po raz kolejny podjęła współpracę z polską spółką gazowniczą w celu zgazyfikowania miejscowości Suszno, Szuminka i Różanka.
Warunkiem gazyfikacji jest przede wszystkim ekonomiczna opłacalność przedsięwzięcia dla spółki, na którą przekłada się między innymi ilość odbiorców.
Zapraszamy mieszkańców z miejscowości Różanka, Szuszno i Szuminka zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej budynków mieszkalnych do składania wniosków o przyłączenie do sieci gazowej.
Wzór wniosku oraz przykładowy, wypełniony wniosek można pobrać ze strony internetowej Gminy Włodawa www.gmina-wlodawa.pl w zakładce (dokumenty do pobrania – gaz) oraz Uzyskać w siedzibie urzędu Gminy Włodawa.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, informujmy, że w dniu 20.01.2021 r. Od godz. 16.00 do 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Różance oraz w dniu 21.01.2021 r. Od godz. 16.00 do 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Susznie dyżur będzie pełnił pracownik urzędu Gminy Włodawa. W ramach dyżuru będzie można pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o przyłączenie do sieci gazowej.
Wnioski można również składać bezpośrednio do urzędu Gminy Włodawa w terminie do dnia 29.01.2021 r.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!