Dzielimy się doświadczeniami

15 grudnia 2022

logo

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się webinarium online na temat wymagań eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach objętych ochroną przyrody na przykładzie aglomeracji Orchówek – Okuninka, w ramach projektu transgranicznego  „Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad Jeziorem Świtaź” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Webinarium było skierowane przede wszystkim do pracowników z Ukrainy zajmujących się utrzymaniem, eksploatacją oraz konserwacją sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków wybudowanych i obsługujących miejscowość Gajiwka, Pulmo, Świtaź ,Mielniki oraz  Szack w Zachodniej Ukrainie

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze a Partnerzy projektu wymienili się swoimi doświadczeniami  związanymi z zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową w swoich regionach, problemami eksploatacyjnymi oraz możliwością ich rozwiązania i ograniczenia.

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!